" www.awraf.com"Awraf Mağazası 

İhtiyaçlarınızı Dünya Piyasalarından Tedarik Mağazası

Türkiye Awraf Ticaret şirketinin elektronik yüzü sayılan ve uluslararası piyasalarda işlem yapmayı kolaylaştırarak satıcılara ve müşterilere hizmet etmek üzere engelleri kaldırmaya çalışan Awraf mağazası  www.awraf.com’a hoş geldiniz. Mağazamız sadece bir temsilci olarak satıcı ve müşterileri bir araya getirmekte ve satılan ürünlerin değeri üzerinden alınan oran karşılığında tarafları anlaştırmaktadır. 


I – Mağazamızdaki Genel Kavramların Anlamları

Awraf mağazası www.awraf.com, İçerikler, Mağaza yönetimi, Müşteri, Koşullar)

Mağazamızda aşağıdaki kavramlar geçtiğinde aşağıdaki manalara gelmektedir;

Awraf mağazası www.awraf.com

Türkiye Awraf ticaret şirketinin elektronik aracıdır

İçindekiler

Awraf mağazası www.awraf.com üzerinden ürünlerle ilgili tüm sayfa, link ve araçlardır. 

Mağaza Yönetimi

Awraf mağazası www.awraf.com’u, içeriklerini ve içeriklerini yöneten ve içeriklerin mağazamızın kullanım ve gizlilik politikalarına uyumunu kontrol eden çalışan, geliştirici ve programcılardır. 

Müşteri

Awraf mağazası www.awraf.com’da satıcı, alıcı ve reklam verenlerdir.

Koşullar

Awraf mağazası www.awraf.com’a ait tüm kullanım ve gizlilik politikaları kastedilmektedir. 


II- Awraf mağazası www.awraf.com  Kullanım Politikaları

1-  Awraf mağazası www.awraf.com’da Kayıt ve Üyelik

* Awraf mağazası www.awraf.com’da kayıt işleminin aşağıdaki aşamalardan geçtiğini lütfen unutmayın:

- Awraf mağazası www.awraf.com kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesini okuma.

- Awraf mağazası www.awraf.com kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesini kabul etme.

- Awraf mağazası www.awraf.com’da kayıt için gerekli alanları doldurma. 

- Awraf mağazası www.awraf.com’u kullanım ve gizlilik koşulları uyarınca kullanmaya başlama.

* Öte yandan Awraf mağazası www.awraf.com müşteri üyeliğinin kaydedilmesi ve onaylanması için aşağıdaki koşullar gereklidir;

- Müşteriler 18 yaşından küçük olamaz. 

- Üyenin adı veya kullanıcı adı “awraf” veya “أورف” sözcüklerini içeremez. 

- Awraf mağazası www.awraf.com’a kayıt olmak için istenen gerçek bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 

- Awraf mağazası www.awraf.com’da aynı hesaba sahip yalnızca bir e-posta veya bir cep telefonu numarası kullanılmalıdır.

- Awraf mağazası www.awraf.com’a girilirken kabul edilebilir bir kullanıcı adı ve en az (8) öğeden oluşan bir şifre seçilmelidir.

- Yukarıdaki koşulların uygunluğunu doğrulamak için mağaza yönetiminin dilediği vakitte müşteriden belge isteme hakkının bulunduğu bilinmelidir. 


2- Awraf mağazası www.awraf.com içeriğinde bulunan ürünler ve yasaklı ürünler

Awraf mağazası www.awraf.com’da sunulabilir ve işlem yapılabilir ürünler;

Mağaza müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteye sahip uluslararası  her tür ve şekilde ürünlerdir. 

Awraf mağazası www.awraf.com’da sunumu ve işlem yapılması yasak olan ürünler ise;

Awraf müşterilerinin yaşadığı ülkelerde satılmasına, ithal edilmesine veya kullanılmasına izin verilmediği duyurulan ve işlem yapılması yasak olan her türlü ürünlerdir. Örneğin; 

- Mağazada sunanın haricinde telif veya fikri mülkiyet haklarına sahip olan tüm ürünler.

- Orijinal olmayan, taklit hasar görmüş veya sahte ürünler.

- Hayvanlar, evcil ve yabani canlılar, kuşlar veya bunların üyeleri.

- İhraç edilecek ülkede ruhsat verilmeyen ilaç ve kozmetik ürünleri.

- Korsan veya orijinal olmayan programlar ve diskler.

- Dünyanın herhangi bir ülkesinde resmi kurumlarda kayıtlı bulunan ulusal tarihsel nitelikli doküman ve eserler.


3- Awraf mağazası www.awraf.com içeriğinde bulunan ve sunulan ürünlerin yayın hakları

Mağazanın grafik tasarımları, logolar, düğmeler simgeler, semboller, ses klipleri ve dijital yükler gibi tüm içeriğinin teker teker ve topluca mülkiyeti kendisine ait olup, tüm hakları Awraf mağazası www.awraf.com tarafından saklıdır. Bu materyaller ancak mağaza yönetimi ve müşteriler tarafından müşterilerin ihtiyaçlarını tremin ve ürünlerin arzını sağlamak için belirlenen sınırlar dahilinde kullanılabilir. 

Müşterilere ait diğer şablonlar ise kendi sorumlulukları altında olup, genel şablonlar ve tasarımları ise Awraf mağazası www.awraf.com’ın mülkiyetindedir. Bunlar içeriği sağlayan mağaza yönetiminin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz ve nakledilemez. 


4- Awraf mağazası www.awraf.com’da sunulan ürünlerin sevkiyatı ve teslimi

Alıcının ürünü talep etmesi ya satıcının ürün değeri doğrultusunda sevkiyatını yapması veya müşterinin nakliye masraflarını ödemekle birlikte Awraf mağazasının çalıştığı nakliye firmalarından birini seçmesiyle gerçekleşir. 


III- Awraf mağazası www.awraf.com Gizlilik Politikaları

Awraf mağazası www.awraf.com’un mağazamızda kayıtlı müşterilerin gizliliklerini koruma prensibi, gizliliğin ticaret sürecindeki önemi ve mağaza yönetimine verilen bilgilerin güvenliğini sağlamak için oluşturulan www.awraf.com mağazamızın gizlilik politikaları aşağıdaki gibidir;


1- Bilgilerin Gizliliği

Mağazamız kişisel bilgilerinizi diğer üyelere karşı kesinlikle gizli tutmayı taahhüt eder.

Mağazamız iletişim bilgilerinizi diğer üyelere karşı kesinlikle gizli tutmayı taahhüt eder.

Mağazamız finansal hesaplarınızı ve alım satım işlemlerine ilişkin ayrıntıları diğer üyelere karşı kesinlikle gizli tutmayı taahhüt eder.

2- Güvenlik

Awraf mağazası www.awraf.com’un gizlilik politikalarına aykırı olmamak kaydıyla, üyeler Awraf mağazasının güvenlik ve gizliliğiyle ilgili değişiklik yapabilecek olup, bu bağlamda şifresini değiştirerek e-posta üzerinden yeni şifresini onaylayabilecektir. Öte yandan herhangi bir teknik hata, casusluk durumu veya satıcı sayfalarından alıcıların ve alıcıların yasadışı girişlerini düzeltmek için teknik destekle iletişim imkânı bulunmaktadır. 

3- Satış sonrası hizmetler

Mağaza aşağıdaki durumlarda, mağaza müşterilerine koruma sağlamak için müşterilerine yardım politikasını benimsemektedir:

- Ürünlerin teslim alınmaması. 

- Mağazada yer alan ürün açıklamasının teslim alınan üründen fiilen farklı olması.

Her iki durumda da, müşteri ürünün alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde mağazayı bilgilendirmekle yükümlüdür. Mağaza sahibi, alıcıya karşı yükümlülüğünü ihlal eden satıcıya ceza uygulayabileceği gibi, satış değerini müşteriye iade ederek işlemi iptal etme hakkına da sahiptir. Ayrıca mağaza bu ihlal nedeniyle takdir ettiği tüm zararları mahsup etme hakkına sahip olacağı gibi, satıcı hesabını askıya alma, uyarı yapma veya inceleme gibi işlemleri yapmaya da yetkili olacaktır. 

4- Garanti politikası

Awfar mağazasında satılan tüm ürünler alıcı tarafından seçilen gemicilik şirketleri tarafından sevk edilir. Satıcı, alıcı tarafından herhangi bir açıklama, kusur veya özel sorunların mağazaya iletilmesini etmesini izleyen 18 iş günü içinde kusurlu ürünleri onarmayı veya değiştirmeyi garanti eder. Ayrıca ürünlerin iadesi ve yeniden sevkiyatı ile ilgili masraflara ek olarak banka komisyonları ve mağaza komisyonlarını satıcı üstlenecektir. 

5- Sipariş onay ve iptal politikası

Mağaza herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir siparişi reddetme veya iptal etme hakkına sahip olduğu gibi satıcı veya müşteriden ek bilgi veya teyit isteme hakkına da sahiptir.


IV - Awraf mağazası www.awraf.com Satıcı ve Müşteri Hakları

1- Satıcının hak ve yükümlülükleri

Satıcının hakları:

- Ürünlerin profesyonel bir şekilde sunulması.

- Ürünlerin uygun pazarlama biçiminde sunulması için çaba harcanması. 

Satıcının yükümlülükleri:

- Awraf mağazası www.awraf.com’un kullanım şartlar ve hükümlerini ihlal etmeme ve mağazada sunulan ürünlerin yasal sorumluluğunu üstlenme taahhüdü.

- Mağazanın tüm ciddiyet ve güvenilirlik ile korunma taahhüdü.

- Mağazaya veya üçüncü şahıslara verilen zararlardan dolayı yasal sorumluluk taahhüdü.

- Dolandırıcılık yapmadan meşru kullanıma bağlılık taahhüdü.

- Alıcıları istismar etmeme, taklit veya sahte ürünler sunmama taahhüdü.

- Kişisel hesaplarla tek tek işlem yapma yükümlülüğü, mağazada var olan ve kayıtlı bir tüzel kişilik veya tüzel kişiliğin yasal bir temsilcisi olmadıkça üçüncü tarafa sayfaya girme yetkisi vermeme taahhüdü.

- Değişiklik olması durumunda kişisel hesap ve üyelik geçerliliğini korumak için kayıt verilerini güncelleme taahhüdü. 


V- Awraf mağazası www.awraf.com Yasal Çalışma Prensibi

Awfar mağazası mağaza işlemleriyle ilgili gerekli incelemeleri yapma, malların satışı ve satın alınma talebi, işlemlerin başlaması, teslim edilmesi ve icrasıyla ilgili uyuşmazlıkları çözme haklarına sahiptir. Ayrıca mağaza yönetimi Suudi Arabistan Krallığı  e-ticaret kanunu ve yerel diğer tüm kanunlara ve (hicri 26 Recep 1435 Miladi 26 Mayıs 2014 tarihli ve M/54 sayılı krallık kararı, 2016 yılı M/11 sayılı krallık kararı, 1982 yılında Suudi Arabistan Krallığı’nın da katıldığı Fikri Mülkiyet Hakları Dünya Örgütü (WIPO) kuralları) ile düzenlenen marka sistemi, (hicri 2 Recep 1424 Miladi 30 Ağustos 2003 tarihli ve M/41 sayılı krallık kararı) ile düzenlenen telif hakkı koruma sistemi, (hicri 8 Rebiul evvel 1428 Miladi 26 Mart 2007 tarihli ve M/17 sayılı krallık kararı) ile düzenlenen Bilişim Suçlarıyla Mücadele Kanunu, (hicri 8 Rebiul evvel 1428 Miladi 26 Mart 2007 tarihli ve M/8 sayılı krallık kararı) ile düzenlenen  Elektronik Veri Koruma Kanunu, E-Devlet İşlemleri Yönetmeliği (2006) ve ticari markalar ve telif hakkındaki fikri mülkiyet haklarının korunmasına dair yönetmeliklere (2004) bağlı kalmaktadır. 


VI-  Awraf mağazası www.awraf.com Yönetim Yetkileri 

İçeriğin tüm müşteriler tarafından görülebilmesi, en iyi pazarlama çözümlerinin sağlanması ve müşterilere kolaylık sağlanması için ciddi kontrol oluşturmak adına mağaza yönetimi şu yetkilere sahiptir:

- Müşterilerin ek onay almalarının alınması gerekmeden bu politikalar için herhangi bir temel veya alt düzeltme yapılması.

- Satıcı veya müşterilerden yükümlülükleri ve istihdam sözleşmesini ihlal eden üyelerin üyeliklerinin genel veya kısmen askıya alınması.

- Tüzel kişiler için ticari lisans veya yasal temsil belgesi gibi sağlanan malların kimliğini veya mülkiyetini ispatlamak üzere satıcı veya müşterilerden oluşan üyelerden gerekli belgelerin dilediği vakitte talep edilmesi.

- Doğrulanmamış ve tespit edilmemiş hesapların veya gecikmiş operasyon veya hesapların iptali.


VII-  Awraf mağazası www.awraf.com Vergi ve Mali İşlemler

(Bu talimatlar, beş mağaza hakkında aramızda geçen görüşme ile şahsınızın satın aldığı mali aracı ile sağlanan anlaşma sonrasında tadil edilebilir ve değiştirilebilir.) 

- Mağazamızdaki finansal işlemler ABD Doları, Suudi Arabistan Riyali ve Türk Lirası cinsinden yapılmaktadır.

- Mağazamız işlem ücretlerini değiştirme hakkına sahip olup ve değişiklikler geçici veya sürekli olabilmektedir.

- İşlemleriniz nedeniyle ödenmesi gereken tüm ücret, diğer vergi veya masrafların Awraf Mağazası tarafından gönderilen fatura tarihinden itibaren ( ) gün içinde ödenmesi gerekir.

- Mağazamız planlanan tarihlerde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda öncelikle uyarı yapması ve uyarının üzerinden 7 gün geçmesi sonrasında üyelik hesabını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

- Satıcı, satışın yapıldığı tarihten itibaren ( ) gün sonraya kadar ürün satışlarının değerini talep etme hakkına sahip değildir. Geri ödeme tutarları ise ( ) gün içinde kabul edilirse alıcıya aittir.

Önemli not; Mağaza, mağazanın dışında geçen herhangi bir yazışmadan sorumlu değildir. Mağazanın dışında kanıtlanmış bir iletişim olması durumunda mağazanın yönetimi, üyeliğin iptali veya dondurulmasına kadar varabilecek yaptırımlar yapma hakkına sahip olacaktır. 


VIII-  Awraf mağazası www.awraf.com Reklamları

İlan sahibi tarafından ücretinin ödenmesi halinde aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi şartıyla reklamlar tarafımızca yapılacaktır.

- Kayıt sürecinde gerçek ismiyle kayıt yapmış olmak.

- Mağazadan reklam talebi için yasal ve fiili uygunluğun bulunması.

Mağazamız, profesyonel bir şekilde reklam yapılmasının ürünlerin pazarlanmasına ve satıcılara kar sağlamasına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Çünkü mağazamız reklam konusunda önemli kriterleri takip etmekte ve  aşağıdaki koşulları şart koşmaktadır;

- İslam hukukunun hükümlerine aykırı olmaması.

- Sahte,  hileli nitelikte bir malzeme bulunmaması.

- Mağazada görüntülenmesi ve ticareti yasak olan malların bulunmaması.

- Reklam ve materyallerine eklenen görüntünün ürünün veya malzemenin resmiyle aynı olması. 

Mağazamız yukarıdaki koşulları ve hükümleri ihlal ettiği takdirde reklam materyalini değiştirme hakkına sahiptir. Aykırılığın önemli bir durum olması halinde reklam verene danışılmadan reklamı devamlı olarak kaldırabileceği gibi, reklam içeriğinin tüm hukuki sorumluluğu reklam verene aittir. 


Awraf mağazası www.awraf.com Teknik Destek İle İletişim

Awraf mağazası www.awraf.com’un teknik desteği ile 24 saat iletişim kurabilir, herhangi bir sorunu açıklığa kavuşturma veya mağaza işlemleri ile ilgili her türlü kavram ve bilgiyi edinebilirsiniz. 

Bu anlaşma ve kapsamı gereği müşteri, mağazayı kullanması ve kayıt olmasının tüm kullanım ve gizlilik politikalarını okuduğunu ve anladığını açıkça kabul anlamına geldiğini kabul etmekte ve onaylamaktadır. Kendisi bu politikaları açıkça kabul etmiş sayılır. 


Önemli Not:

Awraf mağazası kullanım ve gizlilik politikalarının resmi dili Arapça olup, kullanım koşulları Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak sunulacaktır. Bu dillerde sunulan kullanım ve gizlilik politikaları ile Arapça nüsha arasında çelişki bulunması halinde Arapça nüshaya itibar edilecektir. Awraf mağazası www.awraf.com

Mağazada içeriği, kullanım politikaları ve gizlilik konusunda 

Tüm hakları mahfuzdur

Kopyalanamaz ve tekrar kullanılamaz
İÇİNDEKİLER

- Mağazamızın Tanıtımı

- I- Mağazamızdaki Genel Kavramların Anlamları

- II- Awraf mağazası www.awraf.com  Kullanım Politikaları

- III- Awraf mağazası www.awraf.com Gizlilik Politikaları

- IV- Awraf mağazası www.awraf.com Satıcı ve Müşteri Hakları

- V- Awraf mağazası www.awraf.com Yasal Çalışma Prensibi

- VI-  Awraf mağazası www.awraf.com Yönetim Yetkileri 

- VII-  Awraf mağazası www.awraf.com Vergi ve Mali İşlemler 

- VIII-  Awraf mağazası www.awraf.com Reklamları

- Awraf mağazası www.awraf.com Teknik Destek İle İletişim